Sztandary

Sztandary ,proporce• Weksylium (sztandar) wykonywane w jednym egzemplarzu, składa się płata, drzewca i głowicy (grotu, zwieńczenia). Głowica sztandaru (grot, zwieńczenie) nawiązująca do tradycji lokalnych, może zawierać wizerunki godeł z herbu województwa lub nadrzędnej jednostki samorządowej albo herb własny.

Kolorystyka okuć: złoty, stary mosiądz, srebrny. Kolorystyka drzewców: naturalny, orzech, dąb, machoń. Podejmujemy się również wykonania nowych wzorów głowic przedstawionych przez klienta.

Drzewce wykonywane są z drewna bukowego , skręcane z dwóch części o średnicy 40mm lub 35mm.Wymiary drzewców są odpowiednie dla poszczególnych instytucji i ustalone wg Rozporządzenia i Dziennika Ustaw. Wszystkie głowice drzewców odlewane z mosiądzu są starannie wykańczane i cyzelowane, pokryte srebrem. Nasze drzewce dostępne są w dwóch rodzajach ze wzgl. na sposób mocowania płatu sztandaru :
1) „na szpilę” czyli z boku drzewca
2) ”na skórę” czyli tzw. tunel.

Na specjalne zamówienie drzewce można wykonać z innego materiału wg życzenia klienta.

Przy zamówieniu drzewca potrzebne są następujące informacje:

wzór głowicy do drzewca – średnica drzewca Fi-35mm lub Fi-40mm kolorystyka okuć: złote, stary mosiądz lub srebrzyste kolorystyka drzewa – wg palety kolorów długość sztandaru przy drzewcu – termin uroczystości dane do faktury oraz adres do wysyłki i numer telefonu komórkowego do bezpośredniego kontaktu akceptacja wyceny