GHG-16 Legiony Piłsudskiego

Wysokość = 20 cm

Category: