Herby

Herb jest to charakterystyczny znak, który przedstawia  przynależność do danego rodu i wyróżniającego jego członków z innej grupy.
Herb może przedstawiać znak miasta, jednostki podziału terytorialnego lub państwa. Przekazuje on konkretne informacje o swoim właścicielu i zbudowany jest według ściśle określonych zasad. Jest znakiem prawnym.

Wyróżniamy herby architektoniczne miejskie, religijne oraz rodowe.